gerici tecim görevlisi

gerici tecim görevlisi İng. commercial traveller

Tecimciler adına ve sayışımına gezerek mal satan ya da mal verme işlemi kabul eden kişi.


gerici tecim görevlisi için benzer kelimeler


gerici tecim görevlisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'c', 'i', ' ', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gerici tecim görevlisi kelimesinin tersten yazılışı isilverög micet icireg diziliminde gösterilir.