gerici

gerici

(I) sf. Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş),ilerici karşıtı, mürteci.

II) sf. (ge'rici) 1. Bir organı germeye yarayan (kas). 2. a. Germe işini yapan kimse.


gerici Fr. Extenseur
gerici, açan Osm. mümeddit (bâsıta)

(biyoloji)


gerici için benzer kelimeler


gerici, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
gerici kelimesinin tersten yazılışı icireg diziliminde gösterilir.