ozmofilik

ozmofilik İng. osmophilic

Yüksek ozmotik basınçlı çözeltilerle bağlantı kurma eğilimi gösteren.


ozmofilik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'f', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ozmofilik kelimesinin tersten yazılışı kilifomzo diziliminde gösterilir.