ozmometre

ozmometre İng. osmometer

Ozmatik basıncı ölçmekte kullanılan cihaz.


ozmometre, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'e', şeklindedir.
ozmometre kelimesinin tersten yazılışı ertemomzo diziliminde gösterilir.