ozmomorfoz

ozmomorfoz İng. osmomorphosis

(Yun. osmos: sevk; morphe: şekil) Ozmotik basınçtaki değişme sebebiyle olan yapı ve şekildeki değişme.


ozmomorfoz, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', 'o', 'z', şeklindedir.
ozmomorfoz kelimesinin tersten yazılışı zofromomzo diziliminde gösterilir.