ozmoregülasyon

ozmoregülasyon İng. Osmotic regulation, osmorégulation

Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin, ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.


ozmoregülasyon İng. osmoregulation

Sularda yaşayan bazı türlerin ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri.


ozmoregülasyon, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'r', 'e', 'g', 'ü', 'l', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
ozmoregülasyon kelimesinin tersten yazılışı noysalügeromzo diziliminde gösterilir.