ozmotaksi

ozmotaksi İng. osmotaxis

(Yun. osmos: sevk; taxis: düzenleme) Ozmotik basınçtaki değişmeye cevap.


ozmotaksi İng. osmotaxis

Ozmotik basınca yönelme veya hareket etme.


ozmotaksi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 't', 'a', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
ozmotaksi kelimesinin tersten yazılışı iskatomzo diziliminde gösterilir.