ozmoz

ozmoz Fr. osmose

a. fiz. Geçişme.


ozmoz İng. osmosis

Yarı geçirici zarlardan suyun veya bir çözeltinin az yoğun çözeltiden çok yoğun tarafa geçmesi.


ozmoz İng. osmosis

Ozmotik basınç sebebiyle yarı geçirgen zarlardan bir sıvı veya gazın diğer tarafa geçmesi olayı.


ozmoz İng. osmosis

Geçişme.


ozmoz İng. osmosis

Yarı geçirgen bir zar varlığında, su moleküllerinin, yüksek konsantrasyonlu çözelti tarafına geçmesi.


ozmoz için benzer kelimeler


ozmoz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'z', şeklindedir.
ozmoz kelimesinin tersten yazılışı zomzo diziliminde gösterilir.