ozon yuvarı

ozon yuvarı

a. gök b. Atmosferin 15-40 kilometre arasında bulunan tabakası, ozonosfer.


ozon yuvarı için benzer kelimeler


ozon yuvarı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'o', 'n', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ozon yuvarı kelimesinin tersten yazılışı ıravuy nozo diziliminde gösterilir.