özür

özür, -zrü Ar. ¤u£r

a. 1. Bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret: “Harp tarihi bu saldırı için hiçbir özür bulamayacaktır.” -F. R. Atay. 2. Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme, mazeret. 3. Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik: Bu evin birtakım özürleri var. Özrüm var, uzun yol yürüyemem. 4. Kusur, defo.


özür

ma'zeret. ~ dileme, özürlenme: i'tizâr.


özür için benzer kelimeler


özür, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', 'r', şeklindedir.
özür kelimesinin tersten yazılışı rüzö diziliminde gösterilir.