özür dilemek

özür dilemek

1) özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek: “Onları, ayakta bekleyenleri görünce özür diledi.” -N. Araz. 2) yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını istemek: “Karyolasına ilişti, odası için özür dileyip dilememeyi düşündü.” -P. Safa.


özür dilemek için benzer kelimeler


özür dilemek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', 'r', ' ', 'd', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
özür dilemek kelimesinin tersten yazılışı kemelid rüzö diziliminde gösterilir.