affını dilemek (veya istemek)

affını dilemek (veya istemek)

bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğini nezaketle bildirmek.


affını dilemek (veya istemek) için benzer kelimeler


affını dilemek (veya istemek), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'f', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
affını dilemek (veya istemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemetsi ayev( kemelid ınıffa diziliminde gösterilir.