özür yazır etmek

özür yazır etmek

Sözde neden aramak.


özür yazır etmek için benzer kelimeler


özür yazır etmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'ü', 'r', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
özür yazır etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte rızay rüzö diziliminde gösterilir.