parçacık büyüklüğü

parçacık büyüklüğü İng. particle size

Parçacıkların oylum olarak ortalama büyüklüğü.


parçacık büyüklüğü için benzer kelimeler


parçacık büyüklüğü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
parçacık büyüklüğü kelimesinin tersten yazılışı üğülküyüb kıcaçrap diziliminde gösterilir.