parçalı çember

parçalı çember İng. detachable rim

Ağır taşıt lastiklerinin kolay sökülüp takılabilmesi için kenarı ayrılabilen, iki ya da üç parçadan oluşan çember.


parçalı çember için benzer kelimeler


parçalı çember, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
parçalı çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç ılaçrap diziliminde gösterilir.