paskalya oyunu

paskalya oyunu İng. easter play

Onuncu yüzyılda kilisede oynanan ilk dinsel gösteri. «Kimi arıyorsunuz» anlamına gelen «quem queritis» denilen bu ilkel oyunda, melekleri yansılayan iki rahiple iki kadının İsa'nın mezarındaki dört dizelik konuşması yer alır.


paskalya oyunu İng. easter play

X. yüzyılda dinsel tiyatronun ilk biçimlerinden biri. Paskalyada kilisede oynanan, İsa'nın mezarında bir melekle üç kadının karşılıklı konuşmalarından oluşan gösteri. Bu gösteri İçin "Quem quaritis"-deyimi de kullanılır, (bk. tropus "Neden yakınıyorsunuz?")


paskalya oyunu için benzer kelimeler


paskalya oyunu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 's', 'k', 'a', 'l', 'y', 'a', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
paskalya oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo aylaksap diziliminde gösterilir.