ad oyunu

ad oyunu Fr. Annomination

(Söz sanatı terimi) Bir öz adın anlamından faydalanmak suretiyle kurulan cinas.


ad oyunu Fr. annomination

Anlatıma bir çeşni katmak için, bir özel adla bir cins adının birbiri yerine kullanılmasından doğan bir ündeş oyunu. Ör. Bana Tahir Efendi kelp demiş, İltifatı bu sözde zahirdir. Malikî mezhebim benim zira, İtikatımca kelp Tahirdir. (Nefi)


ad oyunu için benzer kelimeler


ad oyunu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
ad oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo da diziliminde gösterilir.