ateş oyunu

ateş oyunu İng. fire dance

Ateşin güç ve kutsallığı nedeniyle doğmuş olan korkma, tapınma ve kurban kesme eylemlerini simgeleyen oyun türü. bk. oyun. krş. at oyunu, yılan oyunu, av oyunu.


ateş oyunu için benzer kelimeler


ateş oyunu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'e', 'ş', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
ateş oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo şeta diziliminde gösterilir.