aralık oyunu

aralık oyunu

a. tiy. İki perde arasında yapılan koro, bale, monolog vb. eğlendirici oyun.


aralık oyunu için benzer kelimeler


aralık oyunu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
aralık oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo kılara diziliminde gösterilir.