aralık

aralık, -ğı

a. 1. Ara: İki masa arasında bir metre aralık var. 2. Uygun, elverişli durum, fırsat. 3. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. 4. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. 5. Ayakyolu. 6. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. 7. sf. Yarı açık, tam kapanmamış. 8. ekon. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. 9. fiz. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. 10. müz. İki nota arasındaki perde uzaklığı. 11. müz. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır. 12. sp. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.


aralık Fr. interstice
aralık Fr. Entre-deux
aralık Fr. intermission, intermittence
aralık

Nezle, grip.


aralık

1. İki ev ve duvar arasındaki boşluk. 2. Çıkmaz, dar sokak. 3. İki ev arasında yapılan duvar, bölme. 4. İki tarla arası, ekin arası. 5. Ortalık, orta yer: Aralıkta dolaşma.


aralık

1. Ramazan ve Kurban bayramları arasında kalan ay, zilkade. 2. Salı günü.


aralık

Hayvanın ön ayağından, arka ayağına takılan köstek.


aralık

1. Evin girişi, antre 2. Eşya depo edilen, evlerin arka bölümünde bir yer. 3. İki ev ya da tarla arasındaki yer. 4. Orta yer, ortalık.


aralık

1. Pazar günü. 2. İki dinsel bayram arasındaki ay.


aralık

Soğuk nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tümü.


aralık İng. gap
aralık İng. interval
aralık İng. distance

Toplu cimnastiklerde, biri birinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinliğine açıklık.


aralık İng. interval
aralık İng. gap, interval

1. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık. 2. Bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. 3. Belirli iki değer arasındaki bölge.


aralık İng. interval

İki nota arasındaki perde uzaklığı.


aralık İng. interval

Gerçek eksen üzerindeki dışbükey küme. a. bk. açık aralık, kapalı aralık, yanaçık aralık.


aralık İng. range; interval

Bir işlemin belli bir amaca göre yapılabileceği, işlem değişkenlerinin iki sınır arası.


aralık Osm. fâsıla

(fizik)


aralık Osm. fasıla

(ara) (matematik)


aralık İng. interval

Bir ölçme aracının simgelediği ölçüm sürekliliği üzerindeki ardıl birimler arasındaki uzaklık.


aralık Osm. fasıla

Düzyazıda bölümlerin, koşukta dizelerin son sözcükleri, bk. denkleşme.


aralık

1. Yer, mahal. 2. Ara, esna, sıra. 3. Mühlet, vâde. 4. Ara, beyn.


Aralık, -k'ı

öz. a. (a'ralığı) Iğdır iline bağlı ilçelerden biri.


Aralık

Artvin ili, Borçka ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Aralık

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Aralık

Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Aralık

Giresun ili, Eynesil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Aralık

Sakarya ili, Kazımpaşa bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


aralık için benzer kelimeler


aralık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aralık kelimesinin tersten yazılışı kılara diziliminde gösterilir.