pay sahipleri defteri

pay sahipleri defteri

bk. hisse senedi defteri


pay sahipleri defteri için benzer kelimeler


pay sahipleri defteri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'y', ' ', 's', 'a', 'h', 'i', 'p', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
pay sahipleri defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed irelpihas yap diziliminde gösterilir.