perçemli maymun

perçemli maymun İng. pinche

Maymunlar (Primates) takımının, ipek tüylü maymungiller (Callithrichidae) familyasından, küçük boylu, başının çevresi saçaklı, sarılmaya elverişsiz uzun bir kuyruğu olan, Güney Amerika'da yaşayan bir tür.


perçemli maymun İng. pinche

(Leontocebus oedipus), Maymunlar (Primates) takımının ipek-tüylü-maymungiller (Callithrichidae) familyasından bir memeli türü. Küçük boyludur. Başının çevresi saçaklıdır. Uzun kuyrukları çembersiz olup sarılmaya elverişli değildir. Güney Amerikada yaşar.


perçemli maymun için benzer kelimeler


perçemli maymun, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'ç', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'm', 'a', 'y', 'm', 'u', 'n', şeklindedir.
perçemli maymun kelimesinin tersten yazılışı numyam ilmeçrep diziliminde gösterilir.