peroneus

peroneus Dgr. anat. peroneus

anat. Baldır kemiğine ait olan


peroneus için benzer kelimeler


peroneus, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'o', 'n', 'e', 'u', 's', şeklindedir.
peroneus kelimesinin tersten yazılışı suenorep diziliminde gösterilir.