pert

pert Fr. perte

a. Değersizleşme, zarar.


pert

Kızma, sinirlenme, öfke.


pert

1. Baldır. 2. Hayvan derisinin bacak kısmı. 3. Et parçası.


pert

Çarık için kesilen gönün yanları, kıyıları.


pért

Kötü.


pert için benzer kelimeler


pert, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 't', şeklindedir.
pert kelimesinin tersten yazılışı trep diziliminde gösterilir.