posta ile gönderme

posta ile gönderme İng. by post

Vergi ile ilişkili bildirimlerin bağıtlı olarak posta ile gönderilmeleri.


posta ile gönderme için benzer kelimeler


posta ile gönderme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 's', 't', 'a', ' ', 'i', 'l', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
posta ile gönderme kelimesinin tersten yazılışı emrednög eli atsop diziliminde gösterilir.