posteriyör sineşi

posteriyör sineşi İng. posterior synechia

Arka sineşi.


posteriyör sineşi için benzer kelimeler


posteriyör sineşi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'y', 'ö', 'r', ' ', 's', 'i', 'n', 'e', 'ş', 'i', şeklindedir.
posteriyör sineşi kelimesinin tersten yazılışı işenis röyiretsop diziliminde gösterilir.