postmortem ensefalomalasi

postmortem ensefalomalasi İng. postmortem encephalomalacia

Ölüm sonrası ensefalomalasi.


postmortem ensefalomalasi için benzer kelimeler


postmortem ensefalomalasi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 's', 't', 'm', 'o', 'r', 't', 'e', 'm', ' ', 'e', 'n', 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'o', 'm', 'a', 'l', 'a', 's', 'i', şeklindedir.
postmortem ensefalomalasi kelimesinin tersten yazılışı isalamolafesne metromtsop diziliminde gösterilir.