potto

potto İng. potto

Maymunlar (Primates) takımının, lorigiller (Nycticebidae) familyasından, işaret parmağı ve kuyruğu körelmiş, yavaş hareket eden, gece faal olan, Afrika'da ağaçlarda yaşayan, kırmızı kül renkli bir memeli türü.


potto Fr. pérodictique

(zooloji)


potto İng. potto

(Perodicticus potto), Maymunlar (Primates) takımının lorigiller (Nycticebidae) familyasından bir memeli türü. İşaret parmağı ve kuyruğu körelmiştir. Yavaş hareket eder. Gece hayvanıdır. Batı Afrikada ağaçlarda yaşar. Kırmızı-külrengidir.


potto için benzer kelimeler


potto, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 't', 't', 'o', şeklindedir.
potto kelimesinin tersten yazılışı ottop diziliminde gösterilir.