potur yüzlü

potur yüzlü

Yüzünde çiçekbozuğu ya da çil olan (kimse).


potur yüzlü için benzer kelimeler


potur yüzlü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 't', 'u', 'r', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
potur yüzlü kelimesinin tersten yazılışı ülzüy rutop diziliminde gösterilir.