proksimal dalgalı kanal

proksimal dalgalı kanal İng. proximal convoluted tubule

Böbrekte nefronun baş kısmını oluşturan, fırça kenar mikrovillüsleri bulunan tek tabakalı kübik epitelle astarlanmış dalgalı kanal.


proksimal dalgalı kanal için benzer kelimeler


proksimal dalgalı kanal, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 'k', 's', 'i', 'm', 'a', 'l', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', şeklindedir.
proksimal dalgalı kanal kelimesinin tersten yazılışı lanak ılaglad lamiskorp diziliminde gösterilir.