proksimal düz tübül

proksimal düz tübül İng. proximal straight tubule

Böbrekte medüller bölgedeki, zayıf fırçamsı kenarı olan, kübik hücrelerle döşeli tübüller.


proksimal düz tübül için benzer kelimeler


proksimal düz tübül, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 'k', 's', 'i', 'm', 'a', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'z', ' ', 't', 'ü', 'b', 'ü', 'l', şeklindedir.
proksimal düz tübül kelimesinin tersten yazılışı lübüt züd lamiskorp diziliminde gösterilir.