proksimal tubul

proksimal tubul İng. tubulus contortus proximalis

anat. Böbrek kabuğunda, böbrek cisimciğinin idrar kutbundan başlayan, pars kontorta adı verilen kıvrımlı ve pars rekta adı verilen düz parçadan oluşan ve süzülen sıvının büyük bir kısmının tekrar geri emildiği borucuk. Bu oluşumun yapısını oluşturan hücrelerin apikal kısmında çok sayıda mikrovillus, bazal kısmında ise bazal katlantılar yer alır.


proksimal tubul için benzer kelimeler


proksimal tubul, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 'k', 's', 'i', 'm', 'a', 'l', ' ', 't', 'u', 'b', 'u', 'l', şeklindedir.
proksimal tubul kelimesinin tersten yazılışı lubut lamiskorp diziliminde gösterilir.