put davarı

put davarı

Kışın parayla bakılmaya verilen davar.


put davarı için benzer kelimeler


put davarı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'u', 't', ' ', 'd', 'a', 'v', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
put davarı kelimesinin tersten yazılışı ıravad tup diziliminde gösterilir.