rad

rad İng. rad

Absorblanmış doz birimi; herhangi bir maddeye aktarılan radyasyon enerjisini ya da dozunu göstermede kullanılır, l rad ışınlanan maddenin l kg'ına 100 Jüllük enerji veren radyasyon miktarı, l rad= 100 Gy.


rad İng. rad

Maddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulma dozunun eski birimi. Yeni birim: gray(Gy). 1 rad = 10¯² j. kg ¯¹


rad İng. rad

Bir gram ağırlığındaki bir dokuya 100 Erg’lik enerji veren radyasyon miktarı.


rad için benzer kelimeler


rad, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'd', şeklindedir.
rad kelimesinin tersten yazılışı dar diziliminde gösterilir.