rakam

rakam Ar. ra®am

a. mat. 1. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III ... 2. Bu işaretlerle yazılmış sayı: “Rakamları sıralamaya ihtiyacın yoktur herhâlde.” -N. F. Kısakürek. 3. Nicelik, miktar: Kayıplar yüksek bir rakama çıktı.


rakam İng. digit

Sayıları yazmak için kullanılan simgelerden her biri.


rakam İng. numeral

Bîr doğal sayıyı göstermeğe yarayan ad. || Biçimsel sayı kuramında n sayısını gösteren rakam, sıfır (0) imi ile bu imin sağına yazılan n sayıda ardıl iminden (') oluşan deyimdir. Örn. 3 sayısını gösteren rakam 0'" deyimidir.


rakam Fr. chiffre

(matematik)


rakam için benzer kelimeler


rakam, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'k', 'a', 'm', şeklindedir.
rakam kelimesinin tersten yazılışı makar diziliminde gösterilir.