rakı

rakı Ar. ¤ara®³

a. Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslansütü, imamsuyu: “Mollanın ağzından sert bir rakı kokusu çıkıyordu.” -Ö. Seyfettin.


rakı için benzer kelimeler


rakı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
rakı kelimesinin tersten yazılışı ıkar diziliminde gösterilir.