raşişizis

raşişizis Lat. rachischisis

Belkemiği ve omuriliğin kısmen veya tamamen yarık veya ayrık oluşu.


raşişizis için benzer kelimeler


raşişizis, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'a', 'ş', 'i', 'ş', 'i', 'z', 'i', 's', şeklindedir.
raşişizis kelimesinin tersten yazılışı sizişişar diziliminde gösterilir.