reaktör denetimi

reaktör denetimi İng. reactor control

Bir reaktörde, işleyişin öngörülen düzeye getirilmesi amacıyla, reaktifliğin ayarlanması ya da tepkime hızı yüzdesinin değiştirilmesi.


reaktör denetimi için benzer kelimeler


reaktör denetimi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
reaktör denetimi kelimesinin tersten yazılışı imitened rötkaer diziliminde gösterilir.