reel kesim güven dizini

reel kesim güven dizini İng. real sector confidence index, producer confidence index

Reel kesim (üreticiler) açısından hesaplanan güven dizini.


reel kesim güven dizini için benzer kelimeler


reel kesim güven dizini, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'e', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
reel kesim güven dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid nevüg misek leer diziliminde gösterilir.