tüketici güven dizini

tüketici güven dizini İng. consumer confidence index

Tüketiciler açısından hesaplanan güven dizini.


tüketici güven dizini için benzer kelimeler


tüketici güven dizini, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
tüketici güven dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid nevüg iciteküt diziliminde gösterilir.