tüketici güven endeksi

tüketici güven endeksi

bk. tüketici güven dizini


tüketici güven endeksi için benzer kelimeler


tüketici güven endeksi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
tüketici güven endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne nevüg iciteküt diziliminde gösterilir.