tüketici fiyat endeksi

tüketici fiyat endeksi İng. consumer price index
tüketici fiyat endeksi

bk. tüketici fiyat dizini


tüketici fiyat endeksi için benzer kelimeler


tüketici fiyat endeksi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
tüketici fiyat endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne tayif iciteküt diziliminde gösterilir.