temel yıl ağırlıklı fiyat endeksi

temel yıl ağırlıklı fiyat endeksi

bk. Laspeyres fiyat dizini


temel yıl ağırlıklı fiyat endeksi için benzer kelimeler


temel yıl ağırlıklı fiyat endeksi, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'y', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
temel yıl ağırlıklı fiyat endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne tayif ılkılrığa lıy lemet diziliminde gösterilir.