fiyat ağırlıklı dizin

fiyat ağırlıklı dizin İng. price weighted index

İçerdiği her bir terimin fiyatlarıyla ağırlıklandırılarak hesaplanan dizin.


fiyat ağırlıklı dizin için benzer kelimeler


fiyat ağırlıklı dizin, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
fiyat ağırlıklı dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid ılkılrığa tayif diziliminde gösterilir.