toptan eşya fiyat endeksi

toptan eşya fiyat endeksi

bk. toptan eşya fiyat dizini


toptan eşya fiyat endeksi için benzer kelimeler


toptan eşya fiyat endeksi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 't', 'a', 'n', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'a', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
toptan eşya fiyat endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne tayif ayşe natpot diziliminde gösterilir.