toptan eşya fiyat dizini

toptan eşya fiyat dizini İng. wholesale price index

Yurtiçinde üretimi yapılan mallardan oluşturulan temsili bir mal sepetindeki toptan fiyatların belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.


toptan eşya fiyat dizini için benzer kelimeler


toptan eşya fiyat dizini, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 't', 'a', 'n', ' ', 'e', 'ş', 'y', 'a', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
toptan eşya fiyat dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid tayif ayşe natpot diziliminde gösterilir.