fiyat dizini

fiyat dizini İng. price index

Bir mal sepetindeki fiyatların belli bir temel döneme göre ne yönde ve oranda değiştiğini gösteren dizin.


fiyat dizini için benzer kelimeler


fiyat dizini, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
fiyat dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid tayif diziliminde gösterilir.