üretici fiyat dizini

üretici fiyat dizini İng. producer price index, PPI

Hammadde ve aramallarından oluşturulan temsili bir mal sepetinde fiyatların, belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.


üretici fiyat dizini için benzer kelimeler


üretici fiyat dizini, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
üretici fiyat dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid tayif iciterü diziliminde gösterilir.