üretici fiyat endeksi

üretici fiyat endeksi İng. PPI
üretici fiyat endeksi İng. producer price index
üretici fiyat endeksi

bk. üretici fiyat dizini


üretici fiyat endeksi için benzer kelimeler


üretici fiyat endeksi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
üretici fiyat endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne tayif iciterü diziliminde gösterilir.