fiyat endeksi

fiyat endeksi

bk. fiyat dizini


fiyat endeksi için benzer kelimeler


fiyat endeksi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'e', 'n', 'd', 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
fiyat endeksi kelimesinin tersten yazılışı iskedne tayif diziliminde gösterilir.